Časovací synchronizační modul (Timing Hub)

  • generuje nezávislé signály pro synchronizaci externích zařízení
  • 8 signálových výstupů (CMOS úroveň)
  • individuální nastavení synchronizační frekvence a fáze každého z 8 kanálů
  • 2 vstupy pro externí časovací signál nebo spouštěcí signál (Trigger)
  • rozlišení 20nsec
  • 5 pracovních režimů
  • ovládání časovacího module přímo ze softwaru Motion Studio (dodáván společně s každou kamerou)