optické přístroje a systémy
Poslat e-mail
Zavolat Proxis
optické přístroje a systémy
Poslat e-mail
Zavolat Proxis
Přejít na obsah
Software Photron PFA pro měření
Poskytuje přesná data z vysokorychlostních záznamů

Software Photron Fasctam Analysis (PFA)

Přesná analýza vysokorychlostních záznamů

Ve většině vědeckých a průmyslových aplikací je kvalitní vysokorychlostní záznam první fází celého procesu. Následuje fáze druhá - jeho vyhodnocení.
Protože obsahuje obrovské množství dále použitelných informací, je kvalitní vysokorychlostní záznam předpokladem pro jeho následnou fotometrickou nebo fotogrammetrickou analýzu.
Fotogrammetrie se tak stává poměrně běžnou součástí vysokorychlostního snímání.

Kromě prostého vizuálního vyhodnocení existuje i možnost přesného měření.
To může být prováděno manuálně, což vyžaduje ruční detekci významných bodů a změn jejich polohy ve vztahu k času a to snímek od snímku. Tento postup je nejen velmi pracný a časově náročný, ale není při něm zaručena ani požadovaná přesnost.
Výrazně přesnější a rychlejší variantu představuje měření pomocí specializovaného softwaru.
Pro automatizaci detekce změn polohy vybraných bodů v průběhu celého záznamu a jejich následnou kvantitativní reprezentaci - měření - vyvinula společnost Photron program s názvem Photron Fastcam Analysis (PFA), který takové měření umožňuje.

Tento software je navržen tak, aby umožňoval nejen měření předem vytipovaných a označený bodů, ale rovněž měření bodů, které vznikají až následkem procesů snímaného jevu - například exploze nebo deformace.

Základem je kalibrace zorného pole, když postačí mít v rovině měření alespoň jeden objekt, jehož rozměry známe. Následuje označení bodů, jejichž pohyb chceme sledovat a měřit. Software PFA se postará o zbytek celého procesu měření - automatické trasování zvolených bodů (tzv. tracking) a vyčíslení hodnot rychlosti a zrychlení.
Výsledek lze generovat ve formě komplexního videosouboru, kde je zobrazen nejen průběh zkoušky ale rovněž přidružené hodnoty naměřených veličin (čísleně i graficky) nebo exportem hodnot do tabulky formátu Excel.
Software Photron PFA pro fotogrammetrii
PFA (Photron Fastcam Analysis)

Software určený pro pokročilejší úroveň vyhodnocení / měření pořízených záznamů.
Vyvinutý speciálně pro kamery Photron.
Jednoduché intuitivní ovládání s maximem automatizovaných funkcí, které usnadňují analytickou část procesu vysokorychlostního snímání.
Matematické modely trasovacích značek jsou navrženy tak, aby se s vysokou přesností a spelhlivostí daly aplikovat na co největší okruh reálných objektů. To samé platí i o trasovacích algoritmech.
Výstupem jsou následně grafická znázornění průběhu změn hlavních zjišťovaných veličin - polohy, rychlosti a zrychlení - v čase.
Z grafů lze odečítat konkrétní hodnoty všech těchto veličin v libovolném časovém okamžiku a navíc je propojen i s přehráváním vysokorychlostního záznamu. Poskytuje tak lepší, vizuální komplexní představu o průběhu testu.
Všechna data lze exportovat do souborů vběžných formátech (csv, xls) i jako celkový videozáznam.

Základní funkce:

kalibrace obrazového pole
automatické trasování vybraných bodů (autotracking)
volba statických nebo dynamických souřadných systémů
stanovení trajektorie vybraných bodů v čase
výpočet rychlosti a zrychlení (výsledné resp. složky ve směrech os)
export grafů a dat
export grafů do formátu avi

Napište nám
Vyplňte, prosím, minimálně všechna pole označená hvězdičkou.
Vaše údaje zpracováváme v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a nesdílíme je se třetími osobami.
 Proxis, spol. s r.o., Spořická 296/46, 184 00 Praha 8
E-mail: info@proxis.eu  Tel.: (+420) 284 686 309
Copyright (c) 1998 - 2023, Proxis
Proxis - optické přístroje a systémy
Návrat na obsah