optické přístroje a systémy
Poslat e-mail
Zavolat Proxis
optické přístroje a systémy
Poslat e-mail
Zavolat Proxis
Přejít na obsah
Prohlédnout i bariérou ohně nebo zmrazit pohyb
Pulzní lasery Cavilux pro speciální osvětlování

Pulzní diodové lasery Cavilux

Monochromatické světlo vlnové délky 640nm nebo 810nm

Pulzní diodové lasery Cavilux jsou určeny pro generování extrémně krátkých světelných záblesků s vysokou intenzitou a opakovací frekvencí.
Používají se pro osvětlování.

Vysoký pulzní výkon až 500W, vysoká opakovací frekvence a krátká doba trvání světelných záblesků vytváří z pulzních laserových zdrojů světla Cavilux ideální prvek pro systémy vysokorychlostního snímání, aplikace PIV, zobrazení miniaturních a rychlých objektů nebo snímání s vysoce intenzivním protisvětlem - například procesů svařování nebo výbojů.

Monochromatické světlo vlnové délky 640nm nebo 810nm s minimální koherencí
Nezpůsobuje chromatickou aberaci optického systému ani nežádoucí skvrny ("speckles") ve světelném svazku a vytváří homogenní světelné pole pro snímání obrazu ve vysoké kvalitě.

Doba trvání záblesku od 10ns
Osvětlení objektů sérií takto extrémně krátkých pulzů s vysokou opakovací frekvencí umožní časové rozlišení mnohem kratších fází i nadměrně rychlých procesů.

Modulární uspořádání pro formování světelných polí různého typu
Jedna řídicí jednotka může ovládat až 4 lasery bez ohledu na jejich typ (CAVILUX HF nebo CAVILUX Smart) a synchronizovat je až se 4 kamerami.

Doplnění vysokorychlostních kamer tímto pulzním laserem dále posouvá jejich hranice dosažitelných výsledků a otevírá nové možnosti v oblasti vysokorychlostního snímání.

Pulzní lasery Cavilux jsou velice často využívány pro vysokorychlostní snímání a analýzu procesů, které probíhají za vizuální barierou intenzivní záře. Jsou to například průběhy svařování nebo řezání plasmovým hořákem, procesy v plazmatu samotném, elektrické výboje, průběh vstřikování paliva a pod.
V kombinaci s úzkopásmovou propustí, která filtruje světlo ve viditelné oblasti a propouští pouze úzké pásmo vlnové délky laseru je dosaženo toho, že snímač vysokorychlostní kamery detekuje pouze scénu osvětlenou laserem. Výsledkem jsou zcela čisté a transparentní videozáznamy jinak skrytého procesu s využitím dynamického rozsahu, kterým snímač kamery disponuje a to bez omezení.

Oblastí, kde se tyto osvětlovací pulzní lasery úspěšně využívají je však mnohem více:
  - slévárenství
  - výroba papíru
  - zpracovatelský průmysl (chemický, potravinářský, farmaceutický)
 - aditivní výrobní proces
  - balistika
  - věda a výzkum

V praxi se často kombinují i s klasickými kamerami pro strojní vidění. Extrémně krátké záblesky zachytí i velmi rychlý pohyb bez artefaktů, které vznikají v důsledku pohybu objektu a projeví se neostrými konturami (tzv. Motion Blure).

Další velice často využívanou oblastí je vizualizace fluidních jevů spojených s prouděním transparentního media včetně rázových vln. Schlierova metoda zobrazení nebo tzv. Shadowgraphy umožňují vizualizaci tlakových nebo teplotních polí v jinak průsvitném prostředí.


Cavilux HF
CAVILUX HF je řada vysokofrekvenčních IR diodový laserů vyvinutých především pro vysokorychlostní aplikace.
Pulzní laser Cavilux HF
Základní technická specifikace:
 • vlnová délka 810nm nebo 640nm
 • výstupní výkon 500W (810nm) nebo 280W (640nm)
 • monochromatické světlo s minimální koherencí
 • délka pulzů 100ns (50ns se sníženou intenzitou) až 10μs
 • střída: 0.03% v kontinuálním pulzním režimu, 2% v pulzním režimu v trvání do 10s
 • pulzní režimy: jednotlivé pulzy (max. frekvence 400kHz), série max. 5 pulzů (opakovací frekvence pulzů uvnitř série až 5MHz)
 • integrovaný zelený zaměřovací laser (pointer)
Cavilux Smart
CAVILUX Smart je řada vysokofrekvenčních IR diodových laserů vyvinutých zejména pro aplikace v oblastech vysokorychlostního snímání, svařování a fluidních procesů.
Pulzní laser Cavilux Smart
Základní technická specifikace:
 • vlnová délka 810nm nebo 640nm
 • výstupní výkon 200W, 300W, 400W nebo 500W
 • monochromatické světlo s minimální koherencí
 • délka pulzů 30ns (10ns se sníženou intenzitou) až 10μs
 • střída: 0.03% v nepřetržitém pulzním režimu, 0.1% v pulzním režimu v trvání do 10s
 • pulzní režimy: jednotlivé pulzy (max. frekvence 100kHz) nebo série max. 5 pulzů

Napište nám
Vyplňte, prosím, minimálně všechna pole označená hvězdičkou.
Vaše údaje zpracováváme v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a nesdílíme je se třetími osobami.
 Proxis, spol. s r.o., Spořická 296/46, 184 00 Praha 8
E-mail: info@proxis.eu  Tel.: (+420) 284 686 309
Copyright (c) 1998 - 2023, Proxis
Proxis - optické přístroje a systémy
Návrat na obsah